Vil udsolgte genstande blive gjort tilgængelige i fremtiden?